نوروفیدبک

نوروفیدبک چیست؟

نوروفیدبک (Neurofeedback) چیست؟   نوروفیدبک نوعی درمان مکمل و همچنین نوعی ابزار جدید و نوین برای بهبود اختلالات روان‍پزشکی است. روش نوروفیدبک، برای کنترل یا اصلاح

نمایش مقاله >>

درخواست مشاوره