تست بیش فعالی

تست بیش فعالی ADHD

والدین مربی :گرامی لطفا گزینه های زیر را به دقت مطالعه بفرمائید و گزینه صحیح را انتخاب کنید این نکته را مدنظر داشته باشید که اگر فرزند شما در “اغلب مواقع” و حداقل شش ماه گذشته رفتار ذیل را انجام میدهد گزینه بله را انتخاب کنید.

درخواست مشاوره